نتیجه کلی مسابقات انتخابی تیم ملی 1394:نتیجه کلی مسابقات انتخابی تیم ملی 1394:
کارا شیراز اول
خراسان رضوی دوم
بوشهر سوم
کنگره 60 چهارم
خوزستان ب پنجم
باران گیلان ششم