نتایج تگ راگبی پسران 94

نتایج پسران:
نوکنده گلستان مقام اول
ستارگان تهران مقام دوم
گلستان الف مقام سوم
توابع تهران مقام چهارم