نتایج لیگ یک :بانوان 94نتایج لیگ یک :بانوان 94
خراسان رضوی قهرمان
گلستان نائب قهرمان
میثم عطر(اردبیل ) سوم