نتایج لیگ برتر : بانوان94نتایج لیگ برتر : بانوان94
کرمانشاه : قهرمان
خراسان رضوی : نایب قهرمان
ستارگان تهران : مقام سوم