لیگ برتر 7 نفره سال 1394



نتایج کلی‌ مسابقات:

پسران فارس قهرمان

کارا کا شیراز نایب قهرمان

ستارگان تهران سوم

خراسان رضوی چهارم

کنگره ۶۰ پنجم

شهرداری تبریز ششم

خوزستان هفتم

شهرداری رشت هشتم