نتایج مسابقات لیگ دسته یک 7 نفره سال 1394بازرگان شیراز : قهرمان
امید کارا: مقام دوم
خلیج فارس قم :مقام سوم
کرمان کلاب: مقام چهارم
سپیدان فارس: مقام پنجم
دشستان بوشهر: مقام ششم