مسابقات دهه فجر بانوان 94خلیج فارس قهرمان
محفل نو البرز نائب قهرمان
هلدینگ سبا سوم