علاقمندان به تاسیس باشگاه رسمی راگبی و دریافت پروانه فعالیتعلاقمندان به تاسیس باشگاه رسمی راگبی و دریافت پروانه فعالیت

به اطلاع کلیه علاقمندان می رساند با توجه به صدور مجوز تاسیس باشگاه های راگبی توسط کمیسیون ماده 5 وزارت ورزش و جوانان کلیه علاقمندان به راه اندازی باشگاه راگبی در استان ها می توانند از طریق کمیسیون ماده 5 استان مربوطه یا شهرستان استان در این فرصت که مسابقات برگزار نمی شود اقدام نمایند. شایان ذکر است تا کنون مجوز (پروانه فعالیت) باشگاه های کنگره 60، ساسان کرمان، ستارگان کرمان، دژ بابلسر و گوزن زرد تهران به این انجمن واصل گردیده و عزیزانی که موفق به دریافت پروانه فعالیت از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان ها شده اند، یک نسخه از مجوز خود را به ایمیل انجمن ارسال نمایند تا با برنامه ریزی بهتر برای برگزاری مسابقات باشگاهی در سال 1400 اقدام گردد.