مهندس افشین دبیری به سمت رئیس کمیته آذربایجان شرقی منصوب شدبنا به پیشنهاد هیات انجمن های ورزشی استان آذربایجان و تائید هیات رئیسه انجمن افشین دبیری بعنوان رئیس کمیته راگبی استان آذربایجان شرقی منصوب شد
در ضمن ریاست انجمن از تلاش های داود ایوبی که از قهرمانان ملی و پیشکسوتان این رشته بود در زمان تصدی تشکر و قدردانی نموده و عنوان کرد امیدوارم مهندس دبیری در رشد و توسعه این رشته المپیکی در استان موفق عمل نمایند