جلسه آنلاین مسئولین توسعه کشور 30 مردادماهجلسه کمیته توسعه انجمن راگبی پنج شنبه ۳۰ مرداد ساعت 16 به صورت مجازی برگزار خواهد شد. لذا شایسته است مسئولین محترمی که تاکنون با مسئول توسعه مربوط به استان خود هماهنگ نبوده اند، برای هماهنگی های بیشتر با این مسئولین تماس حاصل نمایند و کمیته های استانی که تاکنون مسئول توسعه راگبی در بخش بانوان و آقایان خود را معرفی نکرده اند، تا پایان وقت اداری شنبه ۲۵ مرداد ماه مهلت دارند تا طی نامه ای رسمی به ایمیل انجمن راگبی این افراد را معرفی نمایند. عدم حضور در جلسه به منزله غیرفعال بودن آن بخش ( آقایان و یا بانوان) در آن استان تلقی می شود.