22 استان کشور در جلسه آنلاین توسعه کشوراولین جلسه مسئولین کمیته های توسعه راگبی کشور به صورت مجازی در تاریخ ۳۰ شهریورماه 1399 از طریق برنامه زوم با حضور آقای دکتر حسن میرزاآقابیک رئیس انجمن، ناهید بیارجمندی، رئیس کمیته توسعه راگبی و اعضای کمیته در انجمن خانم ها: مونا سمیع نیا و مهدیه دهقان و آقایان: امیرحسین عباسی، معین سرکاری، محمدمهدی بهگام و افشین سراجی و22 مسئول حاضر از سراسر ایران برگزار شد. این جلسه صرفا جهت آشنایی افراد با یکدیگر و توانمندسازی آنان در جهت استفاده از برنامه های جلسات مجازی که در آسیا مورد استفاده می شود ، برگزار شد و توضیح مختصری در مورد برنامه های آینده کمیته توسعه داده شد و مقرر شد تا تاریخی جهت برگزاری کارگاهی برای افراد به صورت حضوری اعلام شود و همچنین برنامه های آینده به صورت کامل ارائه گردد.