رامین نجفی یادبود ستاره مسابقات 7 نفره سال 98 خود را دریافت کردرامین نجفی یادبود ستاره مسابقات 7 نفره سال 98 خود را دریافت کرد
رامین نجفی با حضور در دفتر رئیس انجمن راگبی ضمن درخواست کتبی و اعلام حضور در صورت آماده بودن و دعوت مربیان تیم های ملی به تیم های ملی باز گردد ایشان در سال گذشته اعلام نموده بود از تیم ملی استعفا داده و همچنین در این جلسه لوح و یادبود ستاره مسابقات 7 نفره سال 1398 خود که در مراسم برترین ها نتوانسته بود حاضر شود دریافت نمود.