سه بانوی راگبی در مرحله نیمه پایانی پروژه آسیازينب غلامي، مهديه دهقان و مهرسا خلفي به دور بعدي پروژه آسيا راه يافتند.
اين سه نفر با عناوين بازيكن و عضو كميته توسعه كشوري از سوي آسيا براي دور بعدي پروژه توقف ناپذير ها انتخاب شدند. اميدواريم از اين سه نفر يك نماينده نهايي در پروژه داشته باشيم.

اين افراد موارد خواسته شده در زير را به ايميل انجمن ارسال نمايند.
آدرس ايميل
نام و نام خانوادگي كامل برابر پاسپورت
تصوير صفحه اول پاسپورت
سن
تاريخ تولد روز، ماه و سال به ميلادي برابر پاسپورت
شماره تماس (واتس اپ)
خلاصه اي از ورود به راگبي و فعاليت ها در يك پاراگراف
ارسال يك عكس پرسنلي (باكيفيت)
ارسال بهترين عكس ورزشي خود (باكيفيت)

ايميل انجمن
iran.rugby.fed@gmail.com