اولین دوره کلاس آنلاین راه های مبارزه با کرونا در راگبی برگزارشدبه گزارش روابط عمومی انجمن روز گذشته اولین دوره کلاس مبارزه با کرونا در ورزش راگبی برای مربیان و داوران با مدرسی دکتر محسنی رئیس کمیته پزشکی انجمن با حضور 36 شرکت کننده برگزار شد و در این کلاس ضمن راه کار های جلوگیری از این پاندمی نحوه شروع برای تمرینات در شرایط مختلف توزیع داده شد ودر پایان طبق نظر سنجی از برخی از شرکت کنندگان ، این کلاس بعنوان یکی از بهترین کلاس های آنلاین انجمن بوده و بسیار کاربردی در همین رابطه میرزاآقابیک رئیس انجمن از مدرس کلاس دکتر محسنی و مسئول آموزش خانم جهانی تشکر نمود.