اسامی شرکت کنندگان در کلاس بین المللی درجه یک جهانی اعلام شدبر اساس اعلام روابط عمومی انجمن اسامی مربیان و داوران شرکت کننده در کلاس بین االمللی درجه یک اعلام شد
که بر این اساس کلاس تئوری برگزار و در شرایط مناسب کلاس های عملی نیز در تهران برگزار میگردد.
اسامی شرکت کنندگان داوری : محمد کلاسنگیانی – محمد داود طاهری – مهدی رفیعی – معین سرکاری –
– مهدی اندر خور – مهدی ممتاز امیری – سودابه کشت کار – سمانه زمانی – سحر احمدی ادیب –مونا میدانی کلک – مهدیه دهقان – شیدا اسکندری - شیما آقایی افشار – محمد مهدی آپرا – مینا نخعی – زهرا پور موسویان – زهرا راستگو
اسامی شرکت کنندگان در کلاس مربیگری :
فرشته سارانی – فریده کردلو – سولماز حاتمی اقدم ( در صورت تائید کمیته مربیان ) – باقر سیدی – محمد کلاسنگیانی – علی اکبر غلامی – غلام رضا شاه حسینی – مریم رحمتی - زینب افتخاری – زهره عینی – کبری قاسمی نژاد - سحر طارش
مهدی اندر خور – رقیه رضوان نژاد ( در صورت تائید کمیته مربیان ) – مهر سا خلفی – ویدا بهداد – مریم رحمتی - کبری قاسمی نژاد –
تاریخ برگزاری کلاس داوری : 14 آذر 99
تاریخ برگزاری کلاس مربیگری : 21 آذر 99
مدرسین داوری : بن جامین وان رایان مدرس ارشد – علی درفکی مدرس – امین حسین زاده کمک مدرس
مدرسین مربیگری : بن جامین وان رایان مدرس ارشد – مدرس ناهید بیارجمندی
مسئول کلاس خانم نگار جهانی 09198921375
شماره حساب فدراسیون نزد بانک ملی 0107484898007