از سوی حسن میرزاآقابیک ، مهندس احمد اتحاد پور به عنوان عضو هیئت رئیسه انجمن منصوب شداحمد اتخاد پور که ازقهرمانان اسبق تیم های ملی راگبی ومدیر عامل شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد و از مدیران خوشنام کشور می باشند با حکم رئیس انجمن،عضو هیات رئیسه انجمن راگبی شد
امید است با حضور ایشان در کنار سایر اعضاء هیات رئیسه انجمن شاهد رشد و شکوفائی راگبی در کشور باشیم حکم ایشان طی مراسمی با حضور دکتر امیر حسینی از پیشکسوتان ورزش به ایشان اهدا شد