مسابقات راگبی دسته برتر کشوری بانوان 95نتایج مسابقات :
1.کرمانشاه
2.بازرگانی موحد ( الف )
3. گلستان
4- روژینا اسپرت
5-بازرگانی موحد (ب)