رسمی شدن راگبی در آموزش و پرورش یک گام به جلو رفت
مسوولان راگبی کشورمان امروز نشستی را با ارمیان رییس فدراسیون ورزشهای دانش آموزی برگزار کردند تا زمزمه رسمی شدن این رشته مطرح شود.
در این دیدار که میرزاآقابیک رییس انجمن راگبی و مهدی حسنعلی رییس کمیته تگ راگبی حضور داشتند، درخصوص راه اندازی رشته راگبی در سطح آموزش و پرورش و شناخت استعدادهای این رشته از مدارس بحث و تبادل نظر شد.
در این نشست ارمیان با بررسی این رشته و مطلوب خواندن وضعیت رشد راگبی در سطح پایه اظهار امیدواری کرد برای رسمی شدن ورود این رشته به آموزش و پرورش اقدامات لازم را صورت میدهد.
همچنین قرار شد تا با حمایت دکتر حمیدی معاونت ورزش و تندرستی وزارت آموزش و پرورش زمینه ورود راگبی به این وزارتخانه فراهم گردد.
با گذشت پنج سال از راه اندازی تگ راگبی در کشورمان و برگزاری مداوم مسابقات در سطح کشور، ورود این رشته به طور رسمی در سطح آموزش و پرورش می تواند گام بزرگی در پیشرفت و توسعه راگبی کشورمان باشد.