مدارک کلاس بین المللی تهران آماده تحویل میباشد .
مدارک کلاس بین المللی تهران آماده تحویل میباشد .
لذا کسانی که در کلاس ها شرکت کرده و اسم آنهادر لیست نمی باشد .جهت تکمیل مدارک با آقای امینی پور تماس حاصل نمایند .
پارسا آریایی
خدیجه نوده
زهرا قربانی
افشین سراجی
آزاده دماوندی
مرضیه ابراهیمی افتخاری
بهادر محمدی
سارا چشمی
نازنین حسینی
حسام اعتمادی
معین سرکاری
فروهر صادقی
روح اله مستوری
مهدی کشوریان
لیلا شیرنیا
سودابه کشکار
مونامیدانی