قابل توجه شرکت کنندگان در لیگ برتر 7 نفره آقایانقابل توجه شرکت کنندگان در لیگ برتر 7 نفره آقایان
انجمن راگبی اعلام کرد براساس اعلام قبلی مسابقات لیگ 7 نفره در تاریخ پنج شنبه 29مهرماه در شهر کرمان برگزار میگردد .
ورود تیمها عصر روز 28مهرماه مراسم قرعه کشی 8 شب در محل خوابگاه
مسابقات ار صبح روز 29مهرماه
مسئول برگزاری استان – رامین تاجدینی
09364303161
مسئول سازمان لیگ داودی
09163132443
اکبر نیکبخت مسئول کمیته داوران
09121095338