کنگره ۶۰ قهرمان دسته برتر کشوربازیهای دور مقدماتی
B گروه A گروه
پارک مشهد 43 - کرمان 0 پسران شیراز 19 - بازرگانان شیراز 0
خلیج فارس 0 - مشهد 57 باران گیلان 10 - قم 12
کرمان 0 - کنگره 60 49 قم 21 - بازرگانان فارس 7
کنگره 60 55- خلیج فارس 0 پسران شیراز 28- باران گیلان 7
مشهد 14 - کنگره 60 14 پسران شیراز 40- قم 0
خلیج فارس 0- کرمان 41 بازرگانان شیراز 19- باران گیلان 7
نتیجه گروه : دور مقدماتی
1. کنگره 60
2. مشهد
3. کرمان
4. خلیج فارس نتیجه گروه : دور مقدماتی
1. پسران شیراز
2. قم
3. بازرگانی شیراز
4. باران گیلان
جدول دور دوم :
1. اول A با دوم B
2. اول B با دوم A
3. اول A با دوم B
4. اول A با دوم B
5. اول A با دوم B رده بندی
6. اول A با دوم B فینال
بازیهای دور مقدماتی

پسران شیراز 19- مشهد 14 صعود پسران شیراز به فینال
کنگره 60 14 - قم 0 صعود تیم کنگره 60 به فینال
باران گیلان 52 -خلیج فارس 0 تیم هفتم باران گیلان و تیم هشتم خلیج فارس
بازرگانان شیراز 19- ساسان کرمان 19 تیم بازرگانان شیراز پنجم ، تیم ساسان کرمان ششم
قم . –مشهد 28 - ( بازی نیمه نهایی ) نتیجه : تیم پارک تندرستی مشهد کسب مقام سوم و تیم قم چهار م
پسران شیراز 19 - کنگره 60 24 بازی فینال
نتیجه نهایی به ترتیب :
1. کنگره 60تهران قهرمان لیگ برتر سال 95
2. پسران شیراز نائب قهرمان // //
3. پارک تندرستی مشهد سوم
4. قم
5. بازرگانان شیراز
6. ساسان کرمان
7. باران گیلان
8. خلیج فارس تهران