8 فروردین ایران – قطر در تاشکند به میدان می روند ، نماینده ایران درمسابقات 15 نفره سید 3 آسیاانجمن راگبی کشور اعلام کرد بر اساس برنامه فدراسیون آسیا ایران در سید 3 هشتم فروردین ماه در ازبکستان به دیدار قطر میرود و مسابقات 15 نفره لیگ برتر کشور در بهمن ماه برگزار میگردد