تسلیت به رئیس هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیلتسلیت به رئیس هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل
جناب آقای "مجتبی حقی مقدم" رئیس محترم هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل در سوگ از دست دادن والده خود، عزادار است.
انجمن راگبی کشور این مصیبت را به ایشان تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای آن مرحومه اجر جزیل از درگاه پروردگار متعال خواستار است.