چهار بازیکن جدید و چهار دستیار مربیان به اردو فرا خوانده شدندروابط عمومی انجمن راگبی اعلام کرد براساس نشست کادر فنی و رئیس انجمن در مورخه6/10/95 در تهران چهار بازیکن جدید و چهار دستیار مربیان به اردو فرا خوانده شدند
1. روح اله مستوری ( فارس )
2. حمید رضا شریفی ( تهران )
3. محمد امین زاده ( هرمزگان )
4. رامین تاجدینی ( کرمان)
و چهار بازیکن
علی شیبی (خوزستان ) حسین بیانی زاده ، امید حاجی باقی (هرمزگان) حمزه امیری ( همدان )
اولین مرحله اردو 4 بهمن ماه باحضور 34 بازیکن در ورزشگاه تختی تهران آغاز میگردد که نفرات دعوت شده میبایست عصر روز سوم بهمن خود را به کادر فنی معرفی نمایند و عدم حضور بمنزله انصراف از حضور در اردو تلقی میگردد