پارک تندرستی خراسان رضوی قهرمان زیر 16 سال کشور شدسومين دوره ي مسابقات تگ راگبي كشوري به مناست هفته جهاني مبارزه با مواد مخدر وميزباني باشگاه فرهنگي ورزشي كنگره ٦٠،انجمن راگبي ايران و كميته راگبي استان تهران با حضور ٩ تيم برگزار شد.

در پي ديدار تيم هاي زير١٦سال تگ راگبي كشوري به ترتيب تيم هاي(باشگاه تندرسي مشهد،ملوان بندرگز(استان گلستان) ،كرمان)مقام هاي اول تا سوم را ،از آن خود كردند و به ترتيب تيم هاي (داتيس،البرز،گلستان،اردبيل،پرديس،صبح رويش)در مقام هاي چهارم الي نهم قرار گرفتند.
مسابقات تگ راگبي جهت ارتقاء و توسعه ي اين رشته در دنيا مورد استقبال گسترده اي قرار گرفته است و در ايران به مدت ٤است كه مورد استقبال بچه هاي زير ١٦سال قرار گرفته است،لازم به ذكر است كه تگ راگبي در مهد كودك ها ي ايران و ساير مدارس در حال پيگيري و تمرين مي باشد.

در ادامه رياست انجمن راگبي ايران از آقاي مهندس دژاكام دبيركل جمعيت احياي انساني كنگره ٦٠ومدير عامل باشگاه فرهنگي ورزشي كنگره ٦٠ و تلاش هاي مجيد سلامي نماينده اين جمعيت و رياست كميته ي استان تهران، بيارجمندي ،هرجابي،رئيس و نايب رئيس كميته ي توسعه ،كشتكار و ساير داوران مسابقات واز تمام مربيان حاضر و سرکار خانم کرم پور مسئول مسابقات تقدير و تشكر نمود.
در پايان مسابقات سركار خانم ميرهادي، نايب رئيس انجمن راگبي افزود؛از تمامي داوران،مربيان و عوامل اجرايي كمال قدرداني و تشكر را دارم و نفرات برتر در اين مسابقات براي تيم ملي زير ١٦سال انتخاب خواهند شد