خدارحمی مسئول کمیته ی اموزش راگبی شدطي حكمي از سوي رياست انجمن راگبي ايران ،هومن خدارحمي به سمت مسئول كميته ي اموزش انجمن منصوب شد.
دكتر ميرزااقابيك پيش از اين ،از زحمات سركار خانم سوزان دولت ابادي تشكر كرد و افزود؛اميدوارم با روي كار امدن افراد جوان شاهد رشد و ارتقاي اين رشته ي المپيكي باشيم.
هومن خدارحمي کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد،وی همچنین پيش از اين دبير هيات شناي استان تهران و رياست ورزشهاي ابي استان تهران را بر عهده داشته است.