تقویم ورزشی سال96تقویم ورزشی سال96 مسابقات انجام شده و پیش روی،مسابقات ارس در تهران،مورخ 27-28 مهر ماه برگزار میگردد و در ادامه مسابقات انتقال یافته از کرمانشاه به خراسان رضوی در تاریخ31 شهریورماه برگزار خواهد شد.(توجه برای مشاهده کامل برنامه عکس را ذخیره کنید)
روابط عمومی انجمن راگبی ایران