بازدید هئیت ورزشی (راگبی) آلمان از امکانات ورزشی ایرانبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی ایران:صبح امروز جلسه و بازدیدهایی جهت هماهنگی مسابقات چند جانبه بین المللی بانوان که در آبان ماه سال جاری در تهران برگزار میگردد و، با حضور تیم های ملی بانوان ،ترکیه،آلمان و دو تیم از ایران است تشکیل شد،که در ادامه این جلسه بازدید هایی از مجموعه ورزشی آزادی و باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا صورت گرفت.