پارک تندرستی قهرمان لیگ برتر بانوان 96تیم های پارک تندرستی خراسان رضوی، اهورا کرمانشاه، ساسان کرمان، آرتا تهران و گلستان
به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا پنجم شدند