انجمن راگبی ایران برگزار می کندسمینار آشنایی با ورزش پرطرفدار راگبی،ویژه ی بانوان و آقایان علاقمند
زمان برگزاری:روز پنجشنبه96/7/13 از ساعت 9صبح الی 13
محل برگزاری:زمین شماره4 مجموعه ورزشی آزادی
جهت هماهنگی:09212975320