برگزاري كلاس مربيگري ١٥ نفره بين المللي به زودیبا توجه به درخواست هاي مكرر جامعه راگبي جهت برگزاري كلاس مربيگري ١٥ نفره بين المللي كه پيش نياز مربيگري سونز بين المللي مي باشد طي مكاتباتي كه با مسئول توسعه آسيا انجام شد، قرار بر اين شد كلاس مربيگري ١٥ نفره ١ روز قبل از مربيگري سونز برگزار شود.

🔶 لازم به ذكر است كه تيم ها از سال آينده بايد از مربيان بين المللي براي تيم هايشان استفاده كنند.
🔶 همچنين كلاس هاي بين المللي لول ١ تا ٢ سال آينده در كشور برگزار نميشود.

با توجه به اضافه شدن كلاس مربيگري ١٥ نفره برنامه كلاس تغيير ميكند:

شرايط حضور و تاريخ كلاس هاي بين المللي

🔴مربيگري ١٥ نفره لول ١:
مدارك پيش نياز:
مدرك راگبي ردي (rugby ready)
مدرك راگبي لاو (rugby law)
مدرك مربيگري درجه ٣
تاريخ كلاس: ٢١ آبان

🔴مربيگري سونز لول ١:
مدارك پيش نياز:
مدرك بين المللي لول ١ فيفتين
مدرك راگبي ردي (rugby ready)
مدرك راگبي لاو (rugby law)
تاريخ كلاس : ٢٢ آبانماه

🔴مربيگري كاندشنينگ و‎استرینتنینگ (conditioning and " strengthening ")
مدارك پيش نياز:
مدرك مربيگري درجه ٣
تاريخ كلاس:٢٣ آبانماه

🔴كلاس بين المللي توسعه
اين كلاس فقط براي مسئولين توسعه كليه استان ها برگزار مي شود.
حضور مسئولين توسعه استان ها آقايان و بانوان الزامي ميباشد.
تاريخ كلاس :٢٠ آبانماه

متقاضیان شرکت جهت ثبت نام و تحویل مدارک با کمیته آموزش تماس حاصل نمایند
بهمراه داشتن بيمه ي ورزشي راگبي
الزامي ميباشد.
تلفن ۰۹۱۲۲۴۴۳۰۴۱ َو٦٦٩٢٥٩٧٥
روابط عمومی انجمن راگبي