نایب رئیس بانوان عضو کمیته توسعه راگبی آسیا شدبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی "آتوسا میرهادی " به عضویت کمیته توسعه راگبی آسیا درآمد که در آن علاوه بر میرهادی، نمایندگان کشورهای فیلیپین ، لائوس ، امارات ، اندونزی ، پاکستان ، سنگاپور ، هنگ کنگ نیز عضو این کمیته شدند.
این در حالیست که ایران به عنوان یکی از کشورهای موفق در آسیا تعیین شد که توانسته در راستای توسعه راگبی بانوان اهتمام ورزد.