سمینار آشنایی با راگبی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی ایران،صبح امروز با توجه به درخواست علاقمندان سمینار راگبی با مدرسی آقای نعیم هرجابی و سرکار خانم ناهید بیارجمندی در زمین شماره4 آزادی برگزار گردید ،که در ادامه این سمینار نحوی بازی و قوانین برای علاقه مندان بصورت تئوری و عملی توضیح داده شد.
روابط عمومی انجمن راگبی