کلاس تئوری عمومی مربیگری برگزار شدبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی ایران،امروز صبح کلاسهای تئوری عمومی مربیگری در محل سالن اجتماعات مرحوم پزنده برگزار گردید.