16بازیکن به اردوتیم ملی بزرگسال دعوت شدند16بازیکن به اردوتیم ملی بزرگسال دعوت شدند
براساس اعلام کادر فنی تیم ملی در مسابقات دسته یک و برتر، 16بازیکن به اردوی تیم ملی جهت حضور در مسابقات بین المللی تهران دعوت شدند
که میبایست ظهر روز 6 آبانماه خود را در مجموعه آزادی به کادر فنی در اردو معرفی نمایند.
خراسان رضوی : زهرا راستگو مقدم – مطهره صفاری – نیلوفر هروی – سودابه سبحانی– ساجده نریمانی – مونا میدانی
کرمانشاه : اسما بابا جانی – شکیبا صلح میرزایی – صبا حیاتی –آزاده سیدی
تهران : شقایق زینعلی –غزاله سرچشمه –ام البنین محسنی -
کرمان : فرشته سارانی –کیمیا عامری –
گلستان : شیدا دادشی
سرمربی : زهرا نوری
مربیان : زینب صابری – زهره عینی