شروع اردوي اول تيم ملي زير ١٧ سال دخترانبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی،روز اول اردوي تيم ملي زير ١٧ سال دختران در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در حالي به پايان رسيد كه ٢٤ بازيكن در اردو حضور داشتند كه به گفته ي سرمربي اين تيم، نازنين حسيني و كادر فني و بدنساز تيم، بازيكنان امروز، روز خوبي را در آزمون هاي آمادگي جسماني و مهارت هاي حركتي سپري كردند و فردا اردوي اول انتخابي همچنان ادامه دارد تا اسامي بازيكنان انتخابي در مرحله ي اول اعلام شوند.