هفته ی تربیت بدنی مبارک بادبر همه ما واجب است که ورزش را در تمام زمينه ها جدي بگيريم.(مقام معظم رهبري)
روز تربيت بدني مبارک باد
كميته ي فرهنگي انجمن راگبي