نتیجه مرحله مقدماتیليگ كشوري امروز باحضور ١٣تيم استارت خورد.
به گزارش روابط عمومي انجمن راگبي ايران؛امروز از ساعت٩:٠٠صبح در ورزشگاه ازادي ١٣تيم در مرحله ي مقدماتي به رقابت پرداختند ،و مدعيان در ادامه براي ديدار رده بندي و فينال صبح فردا از ساعت ٩:٠٠ پيكار خواهند كرد،كه بازيهاي رده بندي و فينال اين رقابت ها بصورت زنده براي اولين بار از شبكه ي ورزش صدا و سيما ساعت١٥:٠٠ پخش خواهد شد.
نتايج مرحله ي اول به شرح زير ميباشد:

كنگره ٦٠ الف ١٠- ١٩ اوتانا
زنجان ٠ -٤١ اوتانا
كنگره ٦٠ الف ٤١ - ٠ زنجان
------------------------
قم ١٢ - ١٧ باران گيلان
كنگره ٦٠ ب ٧ - ٢٦ پسران شيراز ب
كنگره ٦٠ ب ٥ - ٢٨ باران گيلان
قم ٠ - ٢٦ پسران شيراز ب
باران گيلان ٢٧ - ٢٤ پسران شيراز ب
قم ١٧ - ٧ كنگره ٦٠ ب
-------------------------
داتيس ٥ - ١٤ تبريز
هرمزگان ١٢ - ٢٩ تبريز
داتيس ٣٣ - ٠ هرمزگان
-------------------------
پسران شيراز الف ٧ - ٢٦ تهران كلاب
ستارگان ٧ - ١٠ تهران كلاب
پسران شيراز الف ١٢ - ١٧ ستارگان