پایان کلاس مربیگری درجه3 راگبیبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی ایران،کلاس های درجه مربیگری راگبی در ورزشگاه تختی با استقبال چشمگیری رو به رو شد ،که این کلاس ها به مدت 2 روز برگزار گردید و در پایان با امتحان کتبی خاتمه یافت.