آغاز فعالیت درسی دانشگاه آزاد ایلام شروع شدبا همت دکتر چولکی ریس انجمن های ورزشی استان ایلام و کمیته راگبی استان ایلام جناب اقاي افشين سراجي ،آموزش راگبی در دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان واحد درسی آغاز گردید.