انجمن راگبی برگزار می کند
کارگاه داوری تگ راگبی و داوری درجه ۳ راگبی ویژه بانوان و آقایان

زمان برگزاری:روز پنجشنبه ۹۶/۹/۳۰ از ساعت ۹صبح الی ۱۷

مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

مدارک مورد نیاز همراه در روز کلاس:
۱.کپی شناسنامه و کارت ملی
۲. ۲قطعه عکس

۳.گواهی شرکت در سمینار آشنایی با راگبی یا گواهی فعالیت در رشته راگبی از کمیته های استانی

۳.فیش واریزی به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال به شماره حساب ۰۱۰۷۴۸۴۸۹۸۰۰۷ بانک ملی شعبه نمایشگاه بنام فدراسیون انجمن های ورزشی

نحوه و مهلت ثبت نام :ارسال عکس فیش واریزی از طریق تلگرام به شماره تلفن ۰۹۱۲۲۴۴۳۰۴۱ تا روز چهار شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۹

شایان ذکر است برابر آیین نامه آموزشی انجمن کارگاه داوری تگ راگبی پیش نیاز دوره داوری درجه ۳ راگبی می باشد.لذا شرکت کنندگان در روز ابتدایی در کارگاه داوری تگ راگبی شرکت کرده و سپس وارد دوره داوری درجه سه راگبی خواهند شد.

روز کلاس به هیچ عنوان ثبت نام صورت نخواهد گرفت و هیچگونه پرداخت نقدی پذیرفته نخواهد شد.