قابل توجه تيم هاي پانزده نفره ي بانوان در تهرانانجمن راگبي اعلام كرد با توجه به برگزاري اولين دوره مسابقات پانزده نفره ي بانوان در ايران كه به صورت نمادين برگزار خواهد شد، تيم هاي پانزده نفره تا تاريخ ٢٧ دي ماه اعلام امادگي خود را كتبا به انجمن راگبي ارسال نمايند.
قابل ذكر است چون اولين دوره نمادين مي باشد، بين تيم هايي از تهران كه اعلام امادگي كنند برگزار خواهد شد ( اين مسابقات انتخابي تيم ملي نمي باشد).
در ضمن تيم هاي تهراني حق استفاده از بازيكنان ساير تيم هاي ساير شهر ها را براي بازي در اين دوره ندارند ولي از ساير بازيكنان تيم هاي تهران مي توانند استفاده نمايند.

بعد از اتمام تاريخ اعلام امادگي ، تاريخ كلاس توجيهي و مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد.

روابط عمومي انجمن راگبي