خراسان رضوی میزبان مسابقات 15 نفرهانجمن راگبی اعلام کرد با توجه به میزبانی استان خراسان رضوی مسابقات 15 نفره آقایان در روزهای 24-25 بهمن ماه با حضور استان های تهران – خراسان رضوی – آذربایجان شرقی و فارس در شهر مشهد برگزار میگردد
پذیرش تیمها 23 بهمن از ساعت 14 میباشد
و استانها ی استان های تهران –آذربایجان شرقی و فارس می بایست حضور قطعی خود را تا تاریخ 10 بهمن ماه به ایمل انجمن ارسال نمایند در غیر اینصورت استانهای متقاضی دیگر جایگزین میگردند
روابط عمومی انجمن