اولين مسابقه فيفتين راگبی بانوان ایران با حضور دو تیمانجمن راگبي اعلام كرد، طبق اعلام آمادگي هاي ارسال شده به انجمن راگبي تا تاريخ ٢٧ دي ماه ( آخرين مهلت اعلام آمادگي تيم هاي تهران) اولين مسابقه ي فيفتين بانوان بين تيم هاي آرتا آيريا و داتيس تهران در تاريخ ٢٠ بهمن ماه برگزار خواهد شد كه به صورت نمادين مي باشد و كلاس توجيهي آن براي بازيكنان و مربيان در تاريخ ١٣ بهمن ماه ( يك هفته قبل مسابقه ) برگزار مي شود.
روابط عمومي انجمن راگبي