قابل توجه تیمهای 15 نفره آقایانقابل توجه تیمهای 15 نفره مسابقات در روز های 26 و27 بهمن در مشهد برگزار میگردد و ورود تیمها از ساعت 14روز 25 میباشد مسئول هماهنگی آقای رضا حسن پور شماره تماس 09151112028
روابط عمومی انجمن راگبي