مسابقات لیگ تگ راگبی استان فارس جام فجر بین 9تیم برگزار گردیدمسابقات لیگ تگ راگبی استان فارس جام فجر بین 9تیم برگزار گردید که مدت 16هفته به طول انجامید. ودر پایان هفته شانزدهم مورخ 13بهمن ماه 96 باگرامیداشت زنده یاد کربلایی رضا مستوری باحضور مدعوین ومسئولین محترم در زمین 22بهمن صورت پذیرفت که به ترتیب رده بندی مسابقات به شرح ذیل میباشد:: تیم اول: پسران شیراز( الف)🌹 تیم دوم : بازرگانان 🌹تیم سوم : پسران شیراز (ب)🌹ضمنا تیم شهدای مکتب قرآن هم کاپ تیم اخلاق را دریافت نمود. در پایان مسابقات به تمامی شرکت کنندگان جوائزی به رسم یادبود اهدا گردید. مسئول برگزاری مسابقات آقای روح الله مستوری
روابط عمومی انجمن