قابل توجه مربیان و داورانبا توجه به در خواست های برخی از مربیان و داوران راگبی بر اساس همسان سازی برای سال 1397 کسانی که مدرک کانکاشن آنلاین داشته اند، می بایست برای حضور در مسابقات در امتحانی که توسط مدرسان فدراسیون پزشکی برگزار می گردد شرکت کرده تا مدرک فدراسیون پزشکی را دریافت نمایند تا بتوانند در مسابقات سال آینده شرکت نمایند .
با توجه به اینکه بحث کانکاشن بسیار ضروری می باشد منبع امتحان از مواردی ميباشد،که در مورد کانکاشن و در سایت رسمی فدراسیون جهانی راگبی می باشد به زبان (انگلیسی) برگزار می شود.
در صورت قبولی تنها مبلغ ٥٠هزار تومان جهت صدور کارت به حساب فدراسیون پزشکی واریز می گردد.
شرکت کنندگان در امتحان ، مدارک خود برای آقای خدارحمی مسئول کمیته آموزش از طریق تلگرام ارسال نمایند .