کلاس آسیب سر با استقبال بسیاری برگزارشدبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی،کلاس آسیب سر روز سه شنبه به مدت دو روز آغاز گردید که طی این دو با تدریس چهار پزشک انجام شد،در پایان این کلاسها مسئول آموزش انجمن راگبی اعلام نمود،به علت تکمیل ظرفیت کلاس و با توجه به استقبال علاقمندان در سال آینده بصورت مجدد کلاس آسیب سر ،را برگزار خواهیم کرد تا همه ی جامعه بتوانند از این کلاس مهم استفاده نمایند.
روابط عمومی انجمن راگبی ایران