قابل توجه تیم های علاقمند به حضور در لیگ غیر متمرکز راگبی پانزده نفره97- 98به گزارش روابط عمومی انجمن راگبی، دبیر انجمن اعلام کرد با توجه به علاقه و پتانسیل راگبی پانزده نفره در ایران انجمن راگبی قصد دارد تا در ابتدای شش ماه دوم سال آینده لیگ غیر متمرکز 15نفره را برگزار نماید؛لذا جهت هماهنگی و برگزاری اولین جلسه ی سازمان لیگ که در مورخ 20 اردیبهشت ماه سال 97 در شهر ساری برگزارمیشود,تیم ها تا پایان وقت اداری ,20فروردین ماه 97 اعلام آمادگی اولیه خود را به ایمیل انجمن ارسال نمایند.
شایان به ذکر است این اعلام آمادگی اولیه میباشد و صرفا جهت مشخص شدن تعداد تیمها وحضور در جلسه ی سازمان لیگ خواهد بود, پذیرش نهایی تیم ها بعد از پایان جلسه ی سازمان لیگ و اعلام مقررات ونحوه حضور تیمها میباشد.