افتخاری دیگر برای راگبی ایران در توسعه جهانی،ایران در رده پنجم دنیاراگبي ايران در جايگاه پنجم توسعه راگبي در فدراسيون جهاني قرار گرفت.
دكتر ميرزاآقابيك رئيس انجمن راگبي ايران :
مفتخر هستم كه پس از برنامه ريزي هاي مدون چندساله انجمن و با تلاش ها و پيگيري هاي كميته توسعه راگبي ايران، و همچنين كميته هاي توسعه استاني در پروژه توسعه جهاني ( GIR ) در آسيا در جايگاه سوم و در جهان در جايگاه پنجم ايستاد و مزد زحماتش را گرفت.
انجمن راگبي ضمن تشكر از همه عزيزاني كه در مسير رو به رشدراگبي تلاش ميكنند، يكي از دلايل اين موفقيت را ورود و معرفي تگ راگبي و معرفي راگبي در مدارس مي داند. به اميد سربلندي راگبي ايران.
روابط عمومي انجمن راگبي